header_radio.png

Hadi Armin هادی آرمین

Hadi Armin

به دیدن آرمین ها رفتم که پدر و پسری اهل بندر عباس و اهل موسیقی هستند

آرمین پدر از 12 سالگی با نواختن عود, گیتار و فلوت به کار موسیقی پرداخته و آرمین پسر (هادی) که از کودکی در محیطی پر از ساز و موسیقی رشد کرده بود خیلی زود به پدر پیوست و او را در موسیقی همراهی کرد
هادی موسیقی را با ساز عود شروع کرد و بعدها به نواختن گیتار روی آورد اما بعد از مدتی متوجه شد که ساز گیتار به تنهایی پاسخگوی نیازهای بندری او نیست؛ بار دیگر ساز عود را بدست گرفت و اینبار با تلفیق عود و گیتار توانست صدای جدیدی خلق کند

سال گذشته هادی آرمین جوان با آهنگی به نام “پُشهر” در جشنوارۀ موسیقی مستقل سایت کوچه های تهران شرکت کرد و از بین هشتاد و نه آهنگ ارسال شده بین بیست آهنگ اول انتخاب شد
پُشهر که موسیقی ساخته و نواختۀ هادی آرمین است ، نام یکی از محله های قدیمی بندرعباس است که کنار دریا قرار دارد و جزء معدود محله هایی ست که هنوز آداب و رسوم قدیمی و سنتی در آن مشاهده میشود
در پُشهر قدیم صبحها نون “کُلوکو” به در خانه ها می آوردند و هنگام غروب مردم توی کوچه دم در خانه هایشان می نشستند و قلیان با تَنباک محلی میکشیدند و با هم گپ میزدند. موسیقی بی کلام پُشهر حکایت مردم ماهیگیر و زحمت کش این محله است که زندگیشان را از راه دریا می گذرانند. پُشهر یا پاشهر در زبان بندری به معنای آغاز آبادی ، آغاز نعمت، ارتباط با دنیای خارج است

نسل جدید و قدیم ، سنت و تکنولوژی در موسیقی آرمین به شکل مسالمت آمیزی در کنار هم قرار دارند
آرمین پدر که متعلق به نسل گذشته است راجع به نسل جدید وموسیقی این نسل میگوید
 نسل جدید ، نسل قرن سرعت است و با وجود اینکه رفاه و آسایش جسمی بیشتری نسبت به نسل قدیم بدست آورده ولی سلامت روانی رو از دست داده. توی این زمان همه چیز سریع و سطحی ساخته می شه ؛ عشق سریع و عشق کوچه ای بوجود آمده ، جوونها امروز عاشقند و فردا فارغ؛ همین طور این اتفاق در موسیقی افتاده . قدیم وقتی موسیقی ساخته می شد از همان عشق پاک سخت سنتی ساخته می شد

از آنها راجع به استفاده شان از امکانات تکنولوژیک و فیلتر هایی که امروزه در استودیوها روی سازی مثل عود میگذارند پرسیدم ؛ سازی که قدیم بی هیچ کمکی در خانه یا کنار دریا نواخته میشد

هادی آرمین استفاده از آنها را در بعضی کارها که نیاز به فضای خاصی دارد لازم می داند ولی در نهایت معتقد است که کار به شکل سنتی تأثیر بیشتری دارد و در نهایت خود او از این نوع کار راضی تر است و اضافه میکند
کار هر چه اصیل تر و با حالت قدیمی و کهنۀ خودش پیش بره ، اثرش بیشتره تا اینکه دست تکنولوژی توش باشه، اگر موسیقی قوی و خوب باشه ، با یه ساز شکسته هم می تونم منظورم رو برسونم

Comments are closed.